ALU i PVC rolete

za PVC prozore i balkonska vrata

ALU i PVC rolete

Osim o?ite funkcije zaštite od sunca, koje nam za ljetnih dana ?esto zadaje glavobolje, aluminijske i PVC rolete omogu?uju nam i dodatnu zaštitu u vidu toplinske i zvu?ne izolacije.

Lamele aluminijskih roleta ispunjene su poliuretanskom pjenom što ih ?ini ?vrš?ima, dok istodobno umanjuju prodor buke i topline za ?ak 25%. Ništa manje vrijedna, ali jeftinija izvedba s plasti?nim PVC roletama, zbog svojih svojstava, tako?er nudi dodatnu toplinsku i zvu?nu izolaciju, kao i poboljšanu zaštitu od insekata.

Sve tipove roleta, kao i dodatne mogu?nosti istih, mogu?e je jednostavno i brzo montirati prilikom gradnje novog objeka ili sanacije postoje?eg stana ili ku?e.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Elegantna zaštita od sunca
i neželjenih pogleda

Elegantna zaštita od sunca i neželjenih pogleda PVC roletama

Kod izrazito sun?anih dana, kao i u trenucima potrebe za romantikom i privatnoš?u, kvalitetne rolete predstavljaju se kao brzo i elegantno rješenje, a u kombinaciji s gurtnom ugra?enom u štok prozora i integriranim komarnikom imaju vrhunsku vrijednost.

Rolete na izba?aj
omogu?uju dodatan komfor

Rolete na izba?aj omogu?uju dodatan komfor

Prilikom izrazito toplih dana rolete na izba?aj dolaze do izražaja. Potpuno spuštene, one štite od sunca istovremeno propuštaju?i dovoljnu koli?inu svježeg zraka u Vaš dom. Svi dijelovi sa?injeni su od visoko kvalitetnog plastificiranog aluminijskog materijala.

Na?in upravljanja odnosno podizanja i spuštanja roleta

Na?in upravljanja odnosno podizanja i spuštanja roleta
 • Upravljanje preko gurtne*
 • Upravljanje preko kurble
 • Upravljanje elektromotorom

* Mehanizam za gurtnu mogu?e je ugraditi u sam profil odnosno štok prozora ili balkonskih vrata.


Integrirani rolo komarnik

Integrirani rolo komarnik

Rolo komarnik za zaštitu od insekata mogu?e je ugraditi i naknadno, ali s obzirom na nisku cijenu i dobivenu vrijednost preporu?ujemo ugradnju odmah kod montaže. Materijal rolo komarnika oja?an je staklenim vlaknima što ga ?ini otpornim na sve vremenske prilike, te izrazito svjetlopropusnim i estetski kompatabilnim s roletama.

Akcija

Vanjske ALU i PVC rolete

Vanjske ALU i PVC rolete

Najve?a prednost vanjskih ALU i PVC roleta leži u ?injenici kako je iste mogu?e montirati i godinama nakon postavljanja PVC stolarije. S obzirom da je kutija vanjskih roleta, naravno s vanjske strane, one zauzimaju puno manje svjetlosnog otvora, a prilikom samih radova je manje prljavštine. Iako, i ina?e smo ?isti i uredni.

Veli?ine kutija kod sanacijske gradnje i novogradnje

Veli?ine kutija roleta

Kod adaptacije postoje?e ku?e ili stana, odnosno sanacijske gradnje, ugra?ujemo kutije za rolete veli?ine 155 mm i 195 mm.

Veli?ina kutije od 155 mm dovoljna je za elemente visine do 1,5 m, dok je veli?inom od 195 mm mogu?e realizirati elemente do ?ak 2,7 m visine.

Kod novogradnje koristimo veli?inu kutije za rolete od 245 mm koja je prikladna za elemente visine do 2,7 m. Ovi elementi dodatno su zašti?eni od svakog propadanja nizom inovacija za odvodnju vlage i kondenzata.

Vaša lokacija:

Naslovnica | Proizvodi | ALU i PVC rolete